Vrijwilligers-update

Vier mannen in zestien weken klaargestoomd voor het vrijwilligerswerk bij SPGA. Paul, Arie, Martin en Sjaak hebben het waar gemaakt en mogen zich nu met trots gecertificeerd vrijwilliger noemen!

Nieuwe voorzitter

Nadat Thom Wubbe vorig jaar te kennen had gegeven het voorzitterschap neer te leggen, zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter voor onze stichting.